Paredes Separadoras

Partición interior vertical que separan diferentes unidades de uso.